X
×

#Duchovní život

2.11.2020
Brno

Jaký je dnes “duchovní mainstream” a v čem jsou jeho slabiny a silné stránky? Jak o duchovním světě přemýšlet racionálně? Existuje nějaký legitimní přístup k duchovní realitě?

Až k Aristotelovi sahají kořeny rozlišování třech dimenzí osoby člověka, o kterých dnes mluvíme jako o fyzické, duševní a duchovní. Právě duchovní část člověka (projevuje se např. jako schopnost mít ideály nebo touha po smyslu a naplnění) je podle některých vědeckých kapacit to, co nás odlišuje od zvířat.

Řečník: Daniel Pavliňák