X
×

#Efektívna komunikácia

9.10.2023
Bratislava

Svet okolo nás a druhých ľudí poznávame skrze slová a druhí skrze naše slová poznávajú nás. Avšak svoje slová môžeme používať na to, aby sme sa odhalili aj aby sme sa skryli. Naša komunikácia môže byť v dôsledku toho problematická, aj keď je súčasne nevyhnutná. Ako sa môžeme učiť používať slová zdravým spôsobom? Prvým krokom je naučiť sa dobre počúvať, druhým potom v pokoji premyslieť, čo presne chceme povedať. Najlepšie komunikujeme, keď zdieľame svoj osobný pohľad. A ak slová začnú mať emocionálny náboj, potrebujeme vedieť, ako emócie upokojiť, aby bol druhý ochotný počuť naše slová.

Řečník: Dr. James Reed