X
×

#Komunikácia a náš temperament

10.10.2023
Bratislava

Ako môže porozumenie nášmu temperamentu pomôcť našej komunikácii? Každý z nás preferuje iné spôsoby interakcie so svetom, získavanie informácií, rozhodovanie sa a využívanie času. Každý spôsob má svoje silné a slabé stránky. A tieto odlišné spôsoby tiež ovplyvňujú, ako komunikujeme. Čím lepšie poznáme odlišné preferencie ostatných a spôsob, akým komunikujú, tým lepšie sme pripravení komunikovať s nimi bez nedorozumenia alebo zranených citov, ktoré komunikačný proces komplikujú.

Řečník: Dr. James Reed