X
×

#Charakter ako predpoklad úspechu

13.11.2019 19:00 Bratislava
Aula Minor na FIIT STU (Ilkovičova 2, 84104 Bratislava - Karlova Ves)

Môžeme si myslieť, že najviac k úspechu v živote potrebujeme zručnosti, znalosti a kontakty. To, čo ale presahuje naše nadanie a silné stránky a rozhoduje o úspechu, je charakter. A tým nie je myslené iba neklamať, nekradnúť a nepodvádzať. Čo teda? Aké aspekty dobrého charakteru vedú k úspechu? V škole, v podnikaní, v práci, či rodine.

Přednášející: Rosťa Navrátil

Prednáša Ing. Rostislav Navrátil. Absolvoval Strojnú fakultu na Vysokej škole banskej v Ostrave v odbore Výrobné stroje a o rok neskôr aj Univerzitu obrany v Brne v odbore Konštrukcia a projektovanie lietadiel. Určitú dobu na Univerzite obrany konštrukciu lietadiel prednášal, ale posledných viac ako dvadsať rokov pracuje v organizácii In-Life. Vyučuje semináre na najrôznejšie témy. Poskytuje súkromné konzultácie v oblastiach rozvoja charakteru, vodcovských zručností aj duchovného rozvoja vzťahu s Bohom. Má viac ako dvadsaťročnú skúsenosť vo vedení tímov ľudí na rôznych úrovniach. https://www.linkedin.com/in/rostislavnavratil/