X
×

#Objevuj Bibli

28.3.2023 19:00
Praha
kolej Hvězda, blok 2, zasedací místnost v 1. patře

Bible je stále nejčtenější knihou na světě. Mnoho lidí, kteří mají vliv v politice, kultuře či vzdělání, čerpá z její moudrosti. V průběhu večera přemýšlíme a diskutujeme o jednom z jejích příběhů, který společně čteme. Není třeba žádné znalosti o Bibli ani o křesťanství. Sdílíme jen postřehy z textu,který máme před sebou.

I když jsi jí dosud neotevřel/a, i když jí důvěrně znáš, jsi zván/a k tomuto setkání a diskuzi.

Pro studenty VŠ.