X
×

#Objevuj Bibli

7.5.2024 19:00
Praha
kolej Kajetánka, K1, Studentský klub - 1. patro

Bible je stále nejčtenější knihou na světě. Mnoho lidí, kteří mají vliv v politice, kultuře či vzdělání, čerpá z její moudrosti. V průběhu večera přemýšlíme a diskutujeme o jednom z jejích příběhů, který společně čteme. Není třeba žádné znalosti o Bibli ani o křesťanství. Sdílíme jen postřehy z textu, který máme před sebou. I když jsi ji dosud neotevřel/a, i když ji důvěrně znáš, jsi zván/a k tomuto setkání a diskuz