X

Mgr. Dita Michálková

„Protože mě vždy zajímali lidé, toužím jim pomoci na lidské i duchovní rovině.“

Pocházím z Brna, kde jsem vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po celou dobu svého studia jsem byla v In-Life zapojená jako dobrovolník a od roku 1997 tam pracuji na plný úvazek. Ve svém životě jsem viděla potřebu najít správný směr, spolehlivý základ a něco trvalého a smysluplného. Skrze osobní vztah s Ježíšem Kristem jsem prožila naplnění v těchto oblastech a ráda předávám druhým to, co jsem sama přijala. Protože mě vždy zajímali lidé, ráda jim pomáhám jak po lidské stránce, tak také v duchovním rozměru jejich života. Moje hluboké životní přesvědčení vyjadřuje výrok slavného romanopisce Dostojevského: „Nevěřím, že by byl někdo krásnější, hlubší, soucitnější a dokonalejší než Ježíš." V současnosti se věnuji vůdcovství, poradenské a lektorské činnosti, nejčastěji přednáším na témata, jako je stres, strach, osobnost nebo emoční inteligence. Nyní, po sedmi letech v Ostravě, žiji opět v Brně a spolu s Martinem vychováváme dvě děti, Patrika a Anežku. Ráda vyjadřuji myšlenky i emoce básněmi.

Přikrýváš člověka
to z mechu pápěří
a ten změní se
když Ti uvěří
a neuschne
a nelítá

  Záznamy

Další záznamy se seminářů najdeš na našem archivu.