X

Mgr. Kateřina Blabolová

„Věřím, že nemůžeme účinně předávat to, o čem nejsme sami vnitřně přesvědčeni.“

Vystudovala jsem grafiku na SUŠG v Jihlavě a poté angličtinu a výtvarné umění na MU v Brně. Po studiích jsem pracovala jako lektorka angličtiny a od roku 2003 působím v In-Life. Baví mě koordinovat a moderovat studentské akce, zaměřuji se na osobní mentoring a poradenství a příležitostně také překládám. Mezi témata mých přednášek patří Strach - jak se ho zbavit, Jít k jádru problému, nebo Modly našeho života. Když mám volno, tak ráda fotím, chodím do galerií a do kaváren potkávat se s lidmi. Mezi moje životní vzory patří Adriena Šimotová, Marie Rafajová nebo Bohuslav Reynek. Inspirují mě svou nezdolnou vytrvalostí jít za tím, co má smysl a co nás přesahuje. Už léta mě provází citát od Josefa Čapka: „Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.“ Věřím, že člověk nemůže účinně předávat to, o čem není sám vnitřně přesvědčen a co také sám nežije.

  Záznamy

14.3.2018 #Strach

Další záznamy se seminářů najdeš na našem archivu.