X

Mgr. Kateřina Medunová

„Inspirují mě lidé, jejichž srdce zůstalo měkké, laskavé, milující a plné naděje i přes těžké životní okolnosti“

Absolvovala jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě UK. V praxi jsem se věnovala tanečníkům a ve Fakultní nemocnici v Motole se specializovala na dětské onkologické pacienty. Od roku 2012 jsem se podílela jako dobrovolník na přípravě seminářů, přednášek a akcí pro vysokoškolské studenty a od roku 2017 pracuji v In-Life naplno. Mám ráda pohyb, zvláště společenské tance, běhání, lezení na stěně nebo výlety do přírody, ať už s malým, nebo velkým batohem na zádech. Inspirují mě lidé jako je Corrie Ten Boom, Elizabeth Elliot, Josef Korbel…, lidé, jejichž srdce zůstalo měkké, laskavé, milující a plné naděje i přes těžké životní okolnosti.