X

Ing. Martin Kantor

„Mám radost, když se lidé v mém okolí učí, rozvíjejí a posouvají dál.“

Vystudoval jsem Fakultu elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava, obor Softwarové inženýrství. Po studiích jsem několik let pracoval jako analytik-programátor ve firmě poskytující komplexní řešení v oblasti GIS. V létě roku 2006 jsem se připojil k týmu In-Life. Ke konci střední školy jsem začal číst Bibli a během prváku na VŠ jsem našel osobní víru v Krista. Rád pomáhám druhým objevovat a aplikovat generacemi ověřené principy pro život obsažené v Bibli. Miluji fotbal, Linux a muziku. Vlastně pravdivější pořadí je že miluji Pána Boha, manželku Katku, naše 3 děti a pak až fotbal, Linux a muziku :-)

  Záznamy

15.3.2017 #Otec a syn

Další záznamy se seminářů najdeš na našem archivu.